Rakas perhe ry

Rakas perhe ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 2019 perustettu kansalaisjärjestö, joka tukee perheitä arjen haasteissa.

Rakas perhe ry:n toimintarooli on toimia yhteistyöelimenä ja yhdyssiteenä viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä.

Meidän toimintaperiaatteemme on seuraavanlainen:

  • Tiedottaa ja osallistuu julkiseen keskusteluun eri kanavissa monikulttuurisuuteen liittyen
  • Suunnittelee ja toteuttaa projekteja.
  • Järjestää maksuttomia tai korkeintaan omia kustannuksia kattavia neuvontapalveluja valtion viranomaisten ja ammattilaisten kanssa mm. sosiaali-, kasvatusalan ammattilaisilta ja/tai koulutusta

TOIMINNAN TARKOITUS

Rakas perhe ry:n tarkoituksena on edistää perheiden yleistä hyvinvointia, tarjota jäsenjärjestöjen perheenjäsenille seminaareja, koulutustilaisuuksia ja erilaisia toimintatapahtumia. Mitä enemmän järjestöjä saman katon alla on, sitä enemmän perheitä tavoitamme ja autamme samanaikaisesti. Toiminta perustuu julkisen sektorin, järjestöjen, yksityisen sektorin ja muiden tahojen keskinäiseen yhteistyöhön sekä sen kehittämiseen.

TOIMINNAN PÄÄTAVOITE

Rakas perhe ry:n tavoitteena on edistää Yhdistyksen päätavoitetta tukea perheitä hankaliksi katsomissaan tilanteissa eri elämänaloilla. Yhdistyksen tavoitteena on, että perheet löytävät yhdistysten palvelut ja saavat niistä riittävää tietoa. Yhdistyksen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen.

Toiminnan kohderyhmä on kaikki Suomessa asuvat perheet.