Rakas perhe ry

Rakas perhe ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 2019 perustettu yhdistys, joka tukee perheitä erilaisissa arjen haasteissa.


Rakas perhe ry:n toimintarooli on toimia yhteistyöelimenä ja yhdyssiteenä viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä.


Meidän toimintaperiaatteemme on seuraavanlainen:

  • Tiedottaa ja osallistua julkiseen keskusteluun eri kanavilla monikulttuurisuuteen liittyen
  • Suunnitella ja toteuttaa erilaisia projekteja
  • Järjestää maksuttomia tai korkeintaan omia kustannuksia kattavia neuvontapalveluja valtion viranomaisten, sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisten ja erilaisten ammattikuntien ammattilaisten kanssa sekä järjestää koulutuksia

TOIMINNAN TARKOITUS

Rakas perhe ry:n tarkoituksena on edistää perheiden yleistä hyvinvointia, tarjota jäsenjärjestöjen perheenjäsenille seminaareja, koulutustilaisuuksia ja erilaisia toimintatapahtumia. Mitä enemmän järjestöjä on saman katon alla, sitä enemmän perheitä tavoitamme ja autamme samanaikaisesti.

Toiminta perustuu julkisen sektorin, järjestöjen, yksityisen sektorin ja muiden tahojen keskinäiseen yhteistyöhön sekä sen kehittämiseen.

TOIMINNAN PÄÄTAVOITE

Rakas pe

Rakas perhe ry:n tavoitteena on edistää yhdistyksen päätavoitetta, joka on tukea perheitä hankaliksi katsomissaan tilanteissa eri elämänaloilla. Yhdistyksen tavoitteena on myös, että perheet löytävät yhdistyksen palvelut ja saavat niistä riittävää tietoa. Tavoitteenamme on myös syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Toiminnan kohderyhmä on kaikki Suomessa asuvat perheet.